Tuyển Dụng

Công ty liên doanh Sunjin Việt Nam là đơn vị tư vấn thiết kế liên doanh quốc tế trong lĩnh vực  kiến trúc, quy hoạch, cơ điện, hạ tầng hàng đầu Việt Nam đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm ở nhiều thể loại dự án như: Thiết kế quy hoạch đô […]