Văn bản pháp luật

02

Thông tư số 19/2014/TT-BXD ngày 10/12/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản. Thông tư số […]

Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển […]

Luật Xây dựng 2014 Số văn bản 50 Ký hiệu văn bản 2014/QH13 Ngày ban hành 18/6/2014 Ngày có hiệu lực 1/1/2015 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu Luật Xây dựng 2014 Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Lĩnh vực Hoạt động […]

Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai Số văn bản 45 Ký hiệu văn bản 2013/QH13 Ngày ban hành 29/11/2013 Ngày có hiệu lực 1/7/2014 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai Cơ […]

uật số 43/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đấu thầu Số văn bản 43 Ký hiệu văn bản 2013/QH13 Ngày ban hành 26/10/2013 Ngày có hiệu lực 1/7/2014 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Nguyễn Sinh Hùng Trích yếu Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đấu thầu Cơ […]

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến […]

Luật quy hoạch đô thị Số văn bản 30 Ký hiệu văn bản 2009/QH12 Ngày ban hành 17/6/2009 Ngày có hiệu lực 1/1/2010 Ngày hết hiệu lực 2100-02-01 00:00:00.0 Người ký Nguyễn Phú Trọng Trích yếu Luật quy hoạch đô thị Cơ quan ban hành Quốc hội Phân loại Luật Lĩnh vực Kiến trúc – […]

Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Số văn bản 207 Ký hiệu văn bản 2013/NĐ-CP Ngày ban hành 10/12/2013 Ngày có hiệu […]

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Số văn bản 15 Ký hiệu văn bản 2013/NĐ-CP Ngày ban hành 6/2/2013 Ngày có hiệu lực 15/4/2013 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Nghị định số […]

Số văn bản 63 Ký hiệu văn bản 2014/NĐ-CP Ngày ban hành 26/6/2014 Ngày có hiệu lực 15/8/2014 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật […]