Bảo tàng Quốc gia Việt Nam
+ Thông tin dự án
x
  •  Trung tâm thương mại , văn hóa, giao thông
  •  Bộ Xây dựng
  •  Hà Nội
  • 89,998 m2
  •  2007
Các dự án khác

Tổ hợp vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Ô Môn , Cần Thơ

Trung tâm ứng dụng công nghệ vệ tinh miền Nam

Bến xe Yên Nghĩa Hà Tây

Bảo tàng Quốc gia Việt Nam

Hà Nội

Nhà văn hóa quận Ba Đình

Hà Nội