Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
+ Thông tin dự án
x
  •  Trung tâm thương mại , văn hóa, giao thông
  •  Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
  •  huyện Quốc Oai , Hà Nội
  • 32,8 ha
  •  2016
Các dự án khác

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Tổ hợp vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Ô Môn , Cần Thơ

Bến xe Yên Nghĩa Hà Tây

Bảo tàng Quốc gia Việt Nam

Hà Nội

Trung tâm ứng dụng công nghệ vệ tinh miền Nam