Nhà văn hóa quận Ba Đình
+ Thông tin dự án
x
  •  Trung tâm thương mại , văn hóa, giao thông
  •  Ban quản lý Dự án Quận Ba Đình
  •  Hà Nội
  • 4.342 m2
  •  2013
Các dự án khác

Trung tâm ứng dụng công nghệ vệ tinh miền Nam

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Bảo tàng Quốc gia Việt Nam

Hà Nội

Bến xe Yên Nghĩa Hà Tây

Tổ hợp vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Ô Môn , Cần Thơ