Construction supervision

Với đội ngũ chuyên gia và cán bộ có trình độ, được đào tạo bài bản, dịch vụ tư vấn giám sát thi công của Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam luôn đạt được chuẩn mực với tiêu chí: Kỹ thuật chính xác– cập nhật về tiến độ – an toàn trong chất lượng và thực hiện, đồng hành cùng nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhiều thể loại và hạng mục công trình khác nhau.

Với định hướng phát triển, trong thời gian tới, dịch vụ  dịch vụ tư vấn giám sát thi công của Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam sẽ hướng đến hoàn thiện đồng bộ, chuẩn mực về quy trình, bài bản trong phối hợp thực hiện hướng đến tính khoa học và sự hài lòng của các chủ đầu tư.