Điều chỉnh Quy hoạch phân khu (khu nhà ở, khu trung tâm, khu hỗn hợp, khu nghiên cứu triển khai) tỷ lệ 1/2000 – Khu CNC Hòa Lạc

Nov 24, 2018