Thiết kế kết cấu và điện

Song hành với các dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình, dịch vụ thiết kế kết cấu và cơ điện công trình của Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam đã đạt trình độ chuyên môn cao trên cở sở ứng dụng và làm chủ các công nghệ tiên tiến, các hệ thống kết cấu công trình hiện đại tiên tiến trên thế giới. Tuy là mảng dịch vụ tư vấn về kỹ thuật nhưng sự kết nối tổng hợp giữa thiết kế kiến trúc – thiết kế kết cấu –  cơ điện luôn được duy trì,  xem xét kỹ những bất cập giữa điều kiện thiết kế với thực tế thi công để có các giải pháp thiết kế kết cấu an toàn và kinh tế nhất  luôn là cách làm tại Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam trong những năm qua.

Ở lĩnh vực chuyên môn, Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam cung cấp các dịch vụ tốt nhất về giải pháp thiết kế kết cấu & cơ điện ở nhiều thể loại công trình đa dạng như: công trình công cộng , công trình thương mại, công trình văn hóa,  công trình giáo dục, công trình y tế,  tòa nhà văn phòng, nhà ở cao tầng…

Lĩnh vực hoạt động chính

  • Thu thập các thông tin về dự án ( Quy mô, cấu trúc, các yêu cầu của Chủ đầu tư..).
  • Thu thập dữ liệu đầu vào để thiết kế bộ môn:
  • Hồ sơ thiết kế các bộ môn liên quan ( Kiên trúc, cơ điện..)
  • Báo cáo khảo sát địa chất khu vực xây dựng dự án.
  • Các công nghệ, vật liệu xây dựng để cung ứng cho việc thiết kế kết cấu dự án.
  •  Lên phương án thiết kế kết cấu và thống nhất với bộ môn kiến trúc để đưa ra phương án tối ưu.
  • Lập hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán kết cấu của dự án.
  • Lập hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán phần cơ điện công trình.