DỰ ÁN “TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY” ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ CONSTRUCTION PLUS C+ (14/03/2022)

Dự án “Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội)” do Sunjin Vietnam thiết kế tiếp tục được đăng bài giới thiệu trên tạp chí Construction Plus C+ (trực thuộc tạp chí BCI – chuyên trang hàng đầu về thông tin dự án xây dựng tại châu Á)

Xem bài viết tại đây