DỰ ÁN “TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY (HÀ NỘI)” DO SUNJIN VIETNAM THIẾT KẾ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ CONSTRUTION PLUS ASIA (16/08/2022)

Dự án “Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội)” do KTS Sunjin Vietnam thiết kế được đăng tải trên Instagram tạp chí Construction Plus Asia (trực thuộc tạp chí BCI – chuyên trang hàng đầu về thông tin dự án xây dựng tại châu Á)
Chi tiết bài viết xem tại đây
—————————————-
𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 | Cau Giay Secondary School
𝐀𝐝𝐝 | Mac Thai To, Cau Giay, Hanoi
𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 𝐛𝐲 | Sunjin Viet Nam