HÀNH TRÌNH “HẠNH PHÚC LÀ SẺ CHIA” (24/03/2022)

Với mong muốn mang lại không gian thư viện thân thiện, mang đến văn hoá đọc cho trẻ em vùng khó khăn, chúng tôi – tập thể Sunjin Vietnam muốn góp sức cùng tổ chức GNI đem đến những dự án cộng đồng một điểm học tập, sinh hoạt tốt hơn, khang trang hơn.

Chỉ trong 2 ngày, với tinh thần hăng hái và nhiệt tình, các nhóm KTS của các Studio và 3 phòng Kiến trúc 1, 2, 3 đã gửi những phương án concept và trình bày, chia sẻ ý tưởng của mình. Mỗi ý tưởng có những điểm nổi bật riêng nhưng vẫn hướng đến tiêu chí chung: thân thiện – bền vững – chi phí hợp lý.