HỘI THẢO “SƠN JOTUN – CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CÁN BỘ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG” (06/07/2021)

Buổi hội thảo “Sơn Jotun – Chương trình huấn luyện cán bộ chuyên ngành xây dựng” đã diễn ra vào ngày 1/7/2021 tại công ty Sunjin Vietnam. Chương trình hội thảo gồm 2 phần: giới thiệu các sản phẩm và các giải pháp tổng thể.
Trong phần đầu tiên của hội thảo, ông Phạm Thanh Hưng, phó tổng giám đốc công ty Sunjin Vietnam đã giới thiệu kế hoạch tổ chức các chương trình nâng cao năng lực kỹ thuật của Công ty, không chỉ trong nội bộ mà còn kết hợp với các công ty khác trong ngành. Sau đó đại diện nhãn hàng sơn Jotun Việt Nam đã đem đến cho hội thảo những kiến thức rất bổ ích về các sản phẩm Jotun. Các dòng sơn Jotun đang được sử dụng rất nhiều trong các công trình của công ty hiện nay.

ông Phạm Thanh Hưng, phó tổng giám đốc công ty Sunjin Vietnam đã giới thiệu kế hoạch tổ chức các chương trình nâng cao năng lực kỹ thuật của Công ty

Phần thứ hai là phần trao đổi về các vấn đề thực tế đang gặp phải giữa những các cán bộ của Sunjin Vietnam với chuyên gia của Jotun. Qua đây những người tham gia hội thảo đều được bổ sung những kiến thức thực tế rất hữu ích.

Xuyên suốt chương trình là những trò chơi mini game cùng những phần quà nhỏ khích lệ, động viên tinh thần mọi người. Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp. Đây cũng là cơ hội để Sunjin Vietnam và Jotun thúc đẩy các hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật thiết kế trong xây dựng.