KỸ SƯ KẾT CẤU – CƠ ĐIỆN, DỰ TOÁN SUNJIN VIỆT NAM VỮNG BƯỚC ĐỒNG HÀNH CÙNG NHỮNG DỰ ÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH (02/01/2021)

Đồng hành cùng các kiến trúc sư, các kỹ sư kết cấu – cơ điện, dự toán dù thầm lặng nhưng cũng là một phần quan trọng tạo nên những dự án thành công trong những năm vừa qua đặc biệt là trong năm 2020 với “em Cô Vi” xuất hiện. Năm 2020, đã có rất nhiều công nghệ kết cấu – cơ điện mới đã được nghiên cứu áp dụng triển khai trong các dự án như: công nghệ dầm ô cờ, công nghệ thi công cốp pha leo, công nghệ điện mặt trời… Công tác tính dự toán cũng được đổi mới hoàn thiện theo hướng tinh gọn – chính xác – hiệu quả, đã góp phần mang lại nhiều hiệu quả cho các dự án công trình – dự án mới.

Với 06 dự án khánh thành đưa vào sử dụng và nhiều dự án khởi công xây dựng sẽ là động lực để các kỹ sư sư kết cấu – cơ điện, dự toán hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác năm 2021.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021!