Liên danh tư vấn thiết kế Sunjin Việt Nam họp triển khai thiết kế cơ sở dự án Xây dựng trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội. (01/08/2019)

Ngày 24/07/2019, nhóm  tư vấn thiết kế gồm Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam, Architecture-Studio (AS) Cộng hòa Pháp, Ingerop, VJEC, Artelia đã có buổi họp triển khai thiết kế cơ sở dự án Xây dựng trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội.

Dự án Xây dựng trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội  là dự án đầu tư xây dừng trường đại học quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế với tổng diện tích khu đất là 3,6ha với chủ đàu tư là Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ Hà Nội. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng đồng bộ nhu cầu đào tạo cho 10.000 sinh viên, 400 nghiên cứu sinh, 520 giảng viên.

Với dự án Xây dựng trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội lần này, công ty liên doanh Sunjin Việt Nam tham gia với vai trò là mộ trong những đơn vị tư vấn thiết kế chính của dự án. Các chuyên gia thiết kế chuyên nghiệp Việt Nam  và CH Pháp của công ty sẽ được cử để tham gia thực hiện các nội dung thiết kế của dự án thiết kế cơ sở. Tại buổi làm việc, rất nhiều các nội dung về kiến trúc – quy hoạch,  tiến độ và chất lượng hồ sơ thiết kế đã được các bên tham gia cùng thống nhất hướng đến thực hiện hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án với chất lượng và tiến độ cao nhất.