Công trình dịch vụ công cộng và nhà ở liền kề (2.2 HH )