Khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu đô thị mới Đại Kim