Quy hoạch đô thị

Là một trong những mảng dịch vụ thế mạnh, trong thời gian vừa qua, công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam luôn triển khai dịch vụ tư vấn và chủ trì thiết kế nhiều đồ án quy hoạch đô thị các cấp, là cơ sở để triển khai và quản lý công tác cấp phép, đầu tư xây dựng có hiệu quả nhiều dự án phát triển đô thị, đặc biệt là một số các dự án trọng điểm trên phạm vi cả nước. Với trình độ thiết kế của các kiến trúc sư trong nước và quốc tế, dịch vụ tư vấn quy hoạch đô thị của Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam luôn cam kết là sự kết hợp của tầm nhìn phát triển – giá trị cộng đồng – hiệu quả về đâu tư.

Nội dung cụ thể:

  1. Tư vấn thiết kế Quy hoạch chung xây dựng đô thị.
  2. Tư vấn thiết kế Quy hoạch phân khu xây dựng đô thị.
  3. Tư vấn thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
  4. Tư vấn thiết kế quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp…;
  5. Thiết kế cảnh quan;
  6. Và các công việc khác trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc.