Thiết kế cảnh quan

Trong nhiền năm. dịch vụ tư vấn thiết kế cảnh quan  của Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam luôn cam kết triển khai với sự chuyên nghiệp mang đến hình ảnh ấn tượng cho không gian cảnh quan đô thị, thiết lập các chuẩn tiện nghi mới về sinh thái, tiện ích công cộng hiện đại thông qua nhiều giải pháp tổ chức cảnh quan sáng tạo, đặc biệt là nhấn mjajnh các giá trị về bản sắc, tính bản địa đặc trưng giúp tạo nên sự thành công các dự án đầu tư xây dựng quy hoạch phát triển đô thị .

Nội dung cụ thể:

  1. Tư vấn thiết kế ý tuởng (báo cáo, hồ sơ bản vẽ ý tưởng).
  2. Tư vấn lập hồ sơ kỹ thuật cảnh quan ( các bản vẽ tổng thể, chi tiết, định vị cây, vật thể kiến trúc và thuyết minh).