Thiết kế hạ tầng

Với kinh nghiệm và thế mạnh đã thực hiện các dự án quy hoạch Khu công nghiệp, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng,… và phát triển đô thị trên phạm vi cả nước, cùng với việc liên danh – doanh liên kết với các chuyên gia và đơn vị tư vấn quy hoạch hạ tầng có uy tín trong nước và quốc tế, Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam cam kết cung cấp các dịch vụ tốt nhất về giải pháp thiết kế hạ tầng khu đô thị, hạ tầng khu công nghệ cao… và hạ tầng phát triển đô thị trong tương lai.

Nội dung cụ thể:

  1. Tư vấn thiết kế đường dây và trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 35kV.
  2. Tư vấn thiết kế hệ thống chiếu sáng giao thông, đô thị.
  3. Tư vấn thiết kế hệ thống cấp nước sạch đô thị và khu dân cư.
  4. Tư vấn thiết kế hệ thống thoát nước mưa và nước thải đô thị.
  5. Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải.