Tư vấn giám sát

Dịch vụ tư vấn giám sát thi công của Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam luôn cam kết đạt được chuẩn mực với tiêu chí: Kỹ thuật chính xác– cập nhật về tiến độ – an toàn trong chất lượng và thực hiện, đồng hành cùng nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhiều thể loại và hạng mục công trình khác nhau. Với định hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, chuẩn mực về quy trình, bài bản trong phối hợp thực hiện hướng đến tính khoa học và sự hài lòng của các chủ đầu tư.

Nội dung cụ thể:

  1. Tư vấn kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng.
  2. Tư vấn kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng.
  3. Tư vấn kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế.