Sunjin Việt Nam báo cáo Phương án Ý tưởng thiết kế quy hoạch Hồ Thành Thành phố Thanh Hóa. (14/05/2019)

Ngày 13/05/2019, tại trụ sở UBND TP Thanh Hóa, Nhóm tư vấn thiết kế công  ty Liên doanh Sunjin Việt Nam đã có buổi báo cáo Phương án Ý tưởng thiết kế quy hoạch Hồ Thành Thành phố Thanh Hóa. Đây là nội dung tham gia cuộc thi Ý tưởng thiết kế quy hoạch Hồ Thành Thành phố Thanh Hóa do UBND tỉnh, sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Thành viên nhóm thiết kế và  Kts tham gia buổi báo cáo

Tại buổi báo cáo, đại diện nhóm tư vấn thiết kế Ths Kts Phạm Thanh Hưng – Trưởng phòng phát triển ý tưởng và Kts Mathieu Bucachard – chuyên gia kiến trúc quy hoạch CH Pháp đã báo cáo với hội đồng giám khảo các nội dung khảo sát đánh giá hiện trạng và quy hoạch tổng thể.

Ths Kts Phạm Thanh Hưng – Trưởng phòng phát triển ý tưởng và Kts Mathieu Bucachard – chuyên gia kiến trúc quy hoạch CH Pháp  thay mặt nhóm thiết kế báo cáo phương án

Phương án thiết kế quy hoạch đã nhận được nhiều ý kiến nhận xét đánh giá tích cực từ Ban giám khảo và các chuyên gia – thành viên hội đồng tham dự tại buổi làm việc bởi cách tư duy tiếp cận mới, tôn trọng các giá trị hiện hữu về lịch sử văn hóa – kiến trúc cảnh quan, tạo tính kết nối phát huy tốt các giá trị tiềm năng của khu vực để thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới đô thị cũng như trở thành một trong những động lực góp phần phát kinh tế – xã hội – văn hóa chung của toàn đô thị.