Tổ hợp vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc