Dự án

Hiện nay, với thế mạnh của một công ty tư vấn đẳng câp quốc tế hàng đầu, các dự án của công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam có mặt ở nhiều  thể loại, đồng hành cùng các thương hiệu chủ đầu tư nổi tiếng trong và ngoài nước.