Với sự mở cửa và đa dạng của ngành kiến trúc, Sunjin Vietnam cung cấp cơ hội việc làm đa dạng và sáng tạo cho các kiến trúc sư, kỹ sư, nhân viên thiết kế và khối văn phòng vận hành. 

Chúng tôi tin rằng nhân tài là tài sản quý giá nhất của công ty và cam kết đầu tư vào sự phát triển và thành công của nhân viên. 

Mời mọi người tìm hiểu thêm về cơ hội việc làm của Sunjin Vietnam trên trang chủ LinkedIn của chúng tôi.

LinkedIn