Ban Lãnh Đạo

Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả

Ông Trịnh Thanh Giảng

Chủ tịch hội đồng thành viên

Bà Sử Bùi Bảo Ngọc

Phó chủ tịch hội đồng thành viên

Ông Trần Nguyễn Quảng

Tổng Giám Đốc – Kiến trúc sư, chủ trì thiết kế hạng 1

Ông Duo Sang Chan

Phó Tổng Giám Đốc – Kiến trúc sư Hàn Quốc

Ông Lê Văn Hảo

Phó Tổng Giám Đốc – Kiến trúc sư, chủ trì thiết kế hạng 1

Ông Phạm Thanh Hưng

Phó Tổng Giám Đốc – Kiến trúc sư, chủ trì thiết kế hạng 1

Ông Nguyễn Quốc Công

Phó Tổng Giám Đốc – Kỹ sư, chủ trì thiết kế hạng 1

Khối văn phòng

Tận tâm – Năng động – Nhiệt tình

Nguyễn.T.Bích Thủy

Trưởng phòng HCNS

Nguyễn Thị Bích

Phòng Kế hoạch

Ng. Thành Trung

Trưởng phòng KH

Hoàng.T. Diệu Bình

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Thủy

Phòng Kế hoạch

Bùi T Phương Thảo

Phòng HCNS

Đỗ Trung Kiên

IT dept

Phòng Studio I

Ý tưởng – Linh Hoạt – Nhiệt huyết

Đinh Văn Thành

TP. Studio1

Trịnh Tuấn Dũng

Phòng Studio1

Vũ Thị Thùy

Phòng Studio1

Đỗ Trường Sơn

Phòng Studio1

Nguyễn Ánh Dương

Phòng Studio1

Phòng Studio II

Sáng tạo – Linh hoạt – Nhiệt huyết

Lương Văn Thành

TP. Studio2

Hồ Xuân Cảnh

Phòng Studio2

Ng. Thế Việt Anh

Phòng Studio2

Nguyễn Viết Luân

Phòng Studio2

Bùi Bảo Danh

Phòng Studio2

Phòng Dự Toán

Tận tâm – Chính xác – Hiệu quả

Lương Thị Nguyên

TP. Dự toán

Nguyễn Tiến Dũng

Phòng Dự toán

Vũ Văn Phong

Phòng Dự toán

Đỗ Minh Phúc

Phòng Dự toán

Cao Văn Khải

Phòng Dự toán

Hoàng Thị Duyên

Phòng Dự Toán

Ma Thị Hồng Thắm

Phòng Dự toán

Phòng kết cấu I

Khoa học – Chính xác – Linh hoạt

Trần Thanh Tùng

TP. Kết cấu 1

Lê Huy Khiêm

Phòng kết cấu 1

Nguyễn Như Vấn

Phòng kết cấu 1

Lê Trung Tín

Phòng kết cấu 1

Nguyễn Hữu Công

Phòng kết cấu 1

Đoàn Trung Ý

Phòng kết cấu 1

Phòng kết cấu II

Chính xác – Hiệu quả – Năng động

Nguyễn Hữu Tùng

TP. Kết cấu 2

Lê Hữu Tường

Phòng kết cấu 2

Nguyễn Hữu Thủy

Phòng kết cấu 2

Lê Đức Việt

Phòng kết cấu 2

Nguyễn Văn Toàn

Phòng kết cấu 2

Đào Trọng Thể

Phòng kết cấu 2

Phòng kiến trúc 1

Sáng tạo – Hiệu quả – Linh hoạt

Nguyễn Quang Hải

TP. Kiến trúc 1

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phòng kiến trúc 1

Hoàng Thị Thu Hằng

Phòng kiến trúc 1

Nguyễn Ngọc Đức

Phòng kiến trúc 1

Đặng Thị Thủy

Phòng kiến trúc 1

Phòng kiến trúc 2

Linh hoạt – Chuyên nghiệp – Nhiệt huyết

Nguyễn Tiến Sỹ

TP. Kiến trúc 2

Nguyễn Quý Cương

Phòng kiến trúc 2

Nguyễn Xuân Hiệu

Phòng kiến trúc 2

Nguyễn Đức Nam

Phòng kiến trúc 2

Nguyễn Thạch Thảo

Phòng kiến trúc 2

Trần Đức Mạnh

Phòng kiến trúc 2

Nguyễn Quang Huy

Phòng kiến trúc 2

Ngô Quang Dũng

Phòng kiến trúc 2

Bùi Thanh Lâm

Phòng kiến trúc 2

Hoàng Anh Dũng

Phòng kiến trúc 2

Phòng kiến trúc 3

Sáng tạo – Đổi mới – Hiệu quả

Trịnh Trung Hiếu

TP. Kiến trúc 3

Ngô Đức Chung

Phòng kiến trúc 3

Tăng Thị Thắm

Phòng kiến trúc 3

Nguyễn Xuân Kỷ

Phòng kiến trúc 3

Nguyễn Đức Ngọc

Phòng kiến trúc 3

Hoàng Anh Đức

Phòng kiến trúc 3

Phòng cơ điện

Chính xác – Linh hoạt – Tận tụy

Nguyễn Mạnh Hưng

TP. Cơ điện

Đỗ Phú Trung

Phòng Cơ điện

Vũ Ngọc Anh

Phòng Cơ điện

Mai Huy Hoàng

Phòng Cơ điện

Mai Văn Du

Phòng Cơ điện

Hoàng Văn Trường

Phòng Cơ điện

Nguyễn Tử Hà

Phòng Cơ điện

Phan Văn Phong

Phòng Cơ điện

Vũ Minh Tuấn

Phòng Cơ điện

Tăng Lê Xuân Sơn

Phòng Cơ điện

Đào Thị Oanh

Phòng Cơ điện