Thiết kế kiến trúc

Dịch vụ thiết kế kiến trúc luôn là một trong các thế mạnh vượt trội của của Công ty liên doanh Sunjin Việt Nam. Kế thừa các giá trị hành nghề chuẩn mực tạo lập trong nhiều năm qua cả ở thị trường trong nước và quốc tế, dịch vụ Thiết kế kiến trúc của Công ty liên doanh Sunjin Việt Nam trở thành một mô hình dich vụ chuẩn mực, đại diện cho tiêu chuẩn mới của các công ty liên doanh tư vấn thiết kế hàng đầu tại Việt Nam. Dịch vụ thiết kế kiến trúc với tiêu chí thiết lập các tiêu chuẩn mới trong thiết kế công trình ở nhiều thể loại, thiết kế kiến trúc của Công ty liên doanh Sunjin Việt Nam luôn hướng đến tạo dựng các công trình không chỉ đẹp về hình thức kiến trúc mà còn hướng đến các giá trị bản sắc và hiện đại mới. Các yếu tố về công nghệ như công trình xanh, công trình thông minh… cũng được truyền tải trong các thiết kế không chỉ mang lại các giá trị gia tăng nhiều mặt cho công trình mà còn tạo dựngcác giá trị tiện ích tiêu chuẩn thế kỷ 21 cho người sử dụng. Lĩnh vực hoạt động chính : Lập kế hoạch và thu thập thông tin Thu thập thông tin về vị trí dự án, quy mô và các chế tài của pháp luật Đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án Thu thập thông tin về nhiệm vụ của Chủ đầu tư Nghiên cứu các dữ liệu quy hoạch vùng, quy hoạch chung của khu vực thiết kế Phác thảo phương án Phác thảo, quy hoạch tổng mặt bằng dựa trên các phân tích dữ liệu đầu vào Nghiên cứu trên mô hình thu nhỏ Phác thảo mô hình kiến trúc và mô hình công năng Kiểm tra lại phác thảo và so sánh với các yêu cầu về luật liên quan Báo cáo Chủ đầu tư và thu thập ý kiến phản hồi

Dịch vụ thiết kế kiến trúc luôn là một trong các thế mạnh vượt trội của của Công ty liên doanh Sunjin Việt Nam. Kế thừa các giá trị hành nghề chuẩn mực tạo lập trong nhiều năm qua cả ở thị trường trong nước và quốc tế, dịch vụ Thiết kế kiến trúc của Công ty liên doanh Sunjin Việt Nam trở thành một mô hình dich vụ chuẩn mực, đại diện cho tiêu chuẩn mới của các công ty liên doanh tư vấn thiết kế hàng đầu tại Việt Nam. Dịch vụ thiết kế kiến trúc với tiêu chí thiết lập các tiêu chuẩn mới trong thiết kế công trình ở nhiều thể loại, thiết kế kiến trúc của Công ty liên doanh Sunjin Việt Nam luôn hướng đến tạo dựng các công trình không chỉ đẹp về hình thức kiến trúc mà còn hướng đến các giá trị bản sắc và hiện đại mới. Các yếu tố về công nghệ như công trình xanh, công trình thông minh… cũng được truyền tải trong các thiết kế không chỉ mang lại các giá trị gia tăng nhiều mặt cho công trình mà còn tạo dựngcác giá trị tiện ích tiêu chuẩn thế kỷ 21 cho người sử dụng. Lĩnh vực hoạt động chính : Lập kế hoạch và thu thập thông tin Thu thập thông tin về vị trí dự án, quy mô và các chế tài của pháp luật Đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án Thu thập thông tin về nhiệm vụ của Chủ đầu tư Nghiên cứu các dữ liệu quy hoạch vùng, quy hoạch chung của khu vực thiết kế Phác thảo phương án Phác thảo, quy hoạch tổng mặt bằng dựa trên các phân tích dữ liệu đầu vào Nghiên cứu trên mô hình thu nhỏ Phác thảo mô hình kiến trúc và mô hình công năng Kiểm tra lại phác thảo và so sánh với các yêu cầu về luật liên quan Báo cáo Chủ đầu tư và thu thập ý kiến phản hồi