Hà Nội mùa thu 2022.

Những thanh âm rung cảm của mùa thu…hoà quyện trong hơi thở và từng đường nét quyến rũ của công trình 🍁

A film by Chimnon Studio

——

Thực hiện bởi Sunjin Vietnam Joint Venture Company

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 | Tran Duy Hung secondary school

𝐀𝐝𝐝 | No.5 Nguyen Xuan Linh, Trung Hoa ward, Cau Giay district

𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 𝐛𝐲 | Sunjin Viet Nam