𝐀𝐔𝐓𝐔𝐌𝐍 𝐕𝐈𝐁𝐄 | 𝐓𝐑𝐀𝐍 𝐃𝐔𝐘 𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐲 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 (03/10/2022)

Hà Nội mùa thu 2022.
Những thanh âm rung cảm của mùa thu…hoà quyện trong hơi thở và từng đường nét quyến rũ của công trình 🍁
May be an image of 1 person
May be an image of 1 person and outdoors
May be an image of 1 person, tree and skyscraper
May be an image of 1 person
——
𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 | Tran Duy Hung secondary school
𝐀𝐝𝐝 | No.5 Nguyen Xuan Linh, Trung Hoa ward, Cau Giay district
𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 𝐛𝐲 | Sunjin Viet Nam
A film by Chimnon Studio