BẢO TÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

BẢO TÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Loại công trình: Trung tâm thương mại , văn hóa, giao thông
Chủ đầu tư: Bộ Xây dựng
Vị trí: Hà Nội
Quy mô: 89,998 m2

Loại công trình:

Trung tâm thương mại , văn hóa, giao thông

Chủ đầu tư: 

Bảo tàng Quốc Gia Việt Nam

Vị trí: 

Hà Nội

Quy mô: 

32,8 ha

Năm thiết kế:

2007

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

VNPT NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT HÀ NAM