CAU GIAY HOTEL

CAU GIAY HOTEL

Loại công trình: Khách sạn
Chủ đầu tư: Công ty đầu tư xây dựng số 2
Vị trí: 110 Cầu Giấy , Hà Nội
Quy mô: Diện tích xây dựng: 507 m2; Diện tích sàn: 7,042 m2; 14 tầng, 88 phòng

Loại công trình:

Khách sạn

Chủ đầu tư: 

Công ty đầu tư xây dựng số 2

Vị trí: 

110 Cầu Giấy , Hà Nội

Quy mô: 

Diện tích xây dựng: 507 m2; Diện tích sàn: 7,042 m2; 14 tầng, 88 phòng

Năm thiết kế:

2016

DỰ ÁN LIÊN QUAN

LE CAPITOLE HOTEL

GRAND HOTEL NHA TRANG

NHÀ KHÁCH T50

SUN GRAND CITY HILLSIDE – PARCEL

NHÀ KHÁCH T50

TỔ HỢP KHÁCH SẠN 5 SAO LANE XANG

KHÁCH SẠN NHA TRANG

NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ