CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG CƠ SỞ CNC THUỘC BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG CƠ SỞ CNC THUỘC BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: Văn phòng ban cơ yếu chính phủ
Vị trí: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc , huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
Quy mô: Diện tích khu đất : 32,655.00 m2 – Diện tích xây dựng : 957.60 m2 – Diện tích sàn : 3,938.40 m2

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

Văn phòng ban cơ yếu chính phủ

Vị trí: 

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc , huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 32,655.00 m2 – Diện tích xây dựng : 957.60 m2 – Diện tích sàn : 3,938.40 m2

Năm thiết kế:

2015

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

VNPT HÀ NAM

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT