QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/1500 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

UY HOẠCH CHI TIẾT 1/1500 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

Loại công trình: Quy hoạch
Chủ đầu tư: Học viện chính trị Công an Nhân dân
Vị trí: Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội
Quy mô: Diện tích khu đất : 19.6 ha
Năm thiết kế: 2016

Loại công trình:

Quy hoạch

Chủ đầu tư: 

Học viện chính trị Công an Nhân dân

Vị trí: 

Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 19.6 ha

DỰ ÁN LIÊN QUAN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA