KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Loại công trình: Khu công nghệ cao
Chủ đầu tư: Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc
Vị trí: Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Quy mô: Diện tích khu đất : 538,35 ha
Năm thiết kế: 2017

Loại công trình:

Khu công nghệ cao

Chủ đầu tư: 

Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc

Vị trí: 

Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 538,35 ha

DỰ ÁN LIÊN QUAN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN