KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC AN KHÁNH SPLENDORA

KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC AN KHÁNH SPLENDORA

Loại công trình: Quy hoạch tổng thể
Chủ đầu tư: Posco E&C
Vị trí: Bắc An Khánh, Hà Nội
Quy mô: Nhà ở, khu thương mại, văn hóa, công viên. Diện tích khu đất : 2,640,000 m2
Năm thiết kế: 2006

Loại công trình:

Quy hoạch tổng thể

Chủ đầu tư: 

Posco E&C

Vị trí: 

Hà Nội

Quy mô: 

Nhà ở, khu thương mại, văn hóa, công viên. Diện tích khu đất : 2,640,000 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC