KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

Loại công trình: Khu đô thị mới
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí
Vị trí: Hà Nội
Quy mô: 35 tầng. Diện tích khu đất : 167,607 m2 – Diện tích xây dựng : 336,908 m2
Năm thiết kế: 2013 – 2017

Loại công trình:

Khu đô thị mới

Chủ đầu tư: 

Công ty cổ phần Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí

Vị trí: 

Hà Nội

Quy mô: 

35 tầng. Diện tích khu đất : 167,607 m2 – Diện tích xây dựng : 336,908 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY 

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA