KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

Loại công trình: Khu đô thị sinh thái
Chủ đầu tư: An Bình Land
Vị trí: Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh
Quy mô: 638,996.00 m2
Năm thiết kế: 2021

Loại công trình:

Khu đô thị sinh thái

Chủ đầu tư: 

An Bình Land

Vị trí: 

Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh

Quy mô: 

638,996.00 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY