KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM

KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM

Loại công trình: Nhà ở thấp tầng
Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
Vị trí: Khu đô thị mới Đại Kim
Quy mô: 210 lô . Diện tích khu đất : 56,529.00 m2 – Diện tích xây dựng : 27,926.90 m2 – Diện tích sàn : 106,453.60 m2
Năm thiết kế: 2016

Loại công trình:

Nhà ở thấp tầng

Chủ đầu tư: 

Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Vị trí: 

Khu đô thị mới Đại Kim

Quy mô: 

210 lô . Diện tích khu đất : 56,529.00 m2 – Diện tích xây dựng : 27,926.90 m2 – Diện tích sàn : 106,453.60 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

CẦU GIẤY CENTER POINT

MỸ ĐÌNH COMPLEX

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

SHOPHOUSE THE SANTO PORT HÒN THƠM

NHÀ CÔNG VỤ BỘ QUỐC PHÒNG

MỸ ĐÌNH COMPLEX

KHU NHÀ CAO TẦNG GIA LÂM

NHÀ Ở XÃ HỘI LAI XÁ