NHÀ KHÁCH PHÍA NAM

NHÀ KHÁCH PHÍA NAM

Loại công trình: Khách sạn
Chủ đầu tư: ……….
Vị trí: Nguyễn Văn Mại, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô: 77 phòng, 10 tầng
Năm thiết kế: 2017

Loại công trình:

Khách sạn

Chủ đầu tư: 

………

Vị trí: 

Nguyễn Văn Mại, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 

77 phòng, 10 tầng

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TỔ HỢP KHÁCH SẠN KHÁCH SẠN 5 SAO LANE XANG

GRAND HOTEL NHA TRANG

NHÀ KHÁCH T50

LE CAPITOLE HOTEL

NHÀ KHÁCH T50

NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

KHÁCH SẠN CÂU GIẤY

KHÁCH SẠN NHA TRANG