NHÀ VĂN HÓA QUẬN BA ĐÌNH

NHÀ VĂN HÓA QUẬN BA ĐÌNH

Loại công trình: Trung tâm thương mại , văn hóa, giao thông
Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Quận Ba Đình
Vị trí: Hà Nội
Quy mô: 4.342 m2
Năm thiết kế: 2013

Loại công trình:

Trung tâm thương mại, văn hóa, giao thông

Chủ đầu tư: 

Ban quản lý Dự án Quận Ba Đình

Vị trí: 

Hà Nội

Quy mô: 

4.342 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT HÀ NAM

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

VNPT NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN