QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MỚI NAM AN KHÁNH

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MỚI NAM AN KHÁNH

Loại công trình: Quy hoạch tổng thể
Chủ đầu tư: Posco E&C
Vị trí: Nam An Khánh, Hà Nội
Quy mô: 20 tầng / 1 tầng hầm. Diện tích khu đất : 341,008.1 m2 – Diện tích sàn : 188,358.3 m2
Năm thiết kế: 2008

Loại công trình:

Quy hoạch tổng thể

Chủ đầu tư: 

Posco E&C

Vị trí: 

Nam An Khánh, Hà Nội

Quy mô: 

20 tầng / 1 tầng hầm. Diện tích khu đất : 341,008.1 m2 – Diện tích sàn : 188,358.3 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN