LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU 1/2000 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ LONG HƯNG

LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU 1/2000 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ LONG HƯNG

Loại công trình: Quy hoạch đô thị
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuân Thành Land
Vị trí: Hà Nội
Quy mô: Diện tích khu đất : 960,000 m2
Năm thiết kế: 2012

Loại công trình:

Quy hoạch đô thị

Chủ đầu tư: 

Công ty cổ phần Xuân Thành Land

Vị trí: 

Hà Nội

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 960,000 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN