QUY HOẠCH 1/2000 KHU PHẦN MỀM – CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

QUY HOẠCH 1/2000 KHU PHẦN MỀM – CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Loại công trình: Quy hoạch 1/2000
Chủ đầu tư: Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc
Vị trí: Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Quy mô: Diện tích khu đất : 263 ha
Năm thiết kế: 2016

Loại công trình:

Quy hoạch 1/2000

Chủ đầu tư: 

Ban quản lý khu CNC Hòa Lạc

Vị trí: 

Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 263 ha

DỰ ÁN LIÊN QUAN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA