LẬP HỒ SƠ QUY HOẠCH 1/500 KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

LẬP HỒ SƠ QUY HOẠCH 1/500 KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

Loại công trình: Quy hoạch đô thị
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Vị trí: Hồ Thành, Thanh Hóa
Quy mô: Diện tích khu đất : 16 ha
Năm thiết kế: 2019

Loại công trình:

Quy hoạch đô thị

Chủ đầu tư: 

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Vị trí: 

Hồ Thành, Thanh Hóa

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 16 ha

DỰ ÁN LIÊN QUAN

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MẤY

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN