SÂN GOLF BA VÌ

SÂN GOLF BA VÌ

Loại công trình: Sân golf
Chủ đầu tư: Codi Plus
Vị trí: Hà Nội
Quy mô: Khách sạn, sân gôn, đường đua ngựa, công viên. Diện tích khu đất : 1,930,000 m2 – Diện tích sàn : 116,419.22 m2
Năm thiết kế: 2007

Loại công trình:

Sân golf

Chủ đầu tư: 

Codi Plus

Vị trí: 

Hà Nội

Quy mô: 

Khách sạn, sân gôn, đường đua ngựa, công viên. Diện tích khu đất : 1,930,000 m2 – Diện tích sàn : 116,419.22 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN