TRỤ SỞ LÀM VIỆC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRỤ SỞ LÀM VIỆC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và truyền thông
Vị trí: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Quy mô: Diện tích khu đất : 6,247.50 m2 – Diện tích xây dựng : 1,846.40 m2 – Diện tích sàn : 10,683.00 m2
Năm thiết kế:2011

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

Bộ Thông tin và truyền thông

Vị trí: 

18 Nguyễn Du, Hà Nội

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 6,247.50 m2 – Diện tích xây dựng : 1,846.40 m2 – Diện tích sàn : 10,683.00 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

VNPT NGHỆ AN