TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN HUYỆN THANH TRÌ

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN HUYỆN THANH TRÌ

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Công an huyện Thanh Trì
Vị trí: Thanh Trì , Hà Nội
Quy mô: Diện tích sàn : 11,757.00 m2
Năm thiết kế: 2008

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

Ban quản lý dự án Công an huyện Thanh Trì

Vị trí: 

Thanh Trì , Hà Nội

Quy mô: 

Diện tích sàn : 11,757.00 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT HÀ NAM

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT NGHỆ AN