TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH CAO BẰNG

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH CAO BẰNG

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: Công an tỉnh Cao Bằng
Vị trí: Khu Gia Cung – Nà Cáp, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Quy mô: Diện tích khu đất : 22,655.56 m2 – Diện tích xây dựng : 4,423.23 m2 – Diện tích sàn : 14,674.33 m2
Năm thiết kế:2011

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

Công an tỉnh Cao Bằng

Vị trí: 

Khu Gia Cung – Nà Cáp, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 22,655.56 m2 – Diện tích xây dựng : 4,423.23 m2 – Diện tích sàn : 14,674.33 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT HÀ NAM

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT NGHỆ AN

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT