TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH HÀ GIANG

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH HÀ GIANG

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: Công an tỉnh Hà Giang
Vị trí: Hà Giang
Quy mô: 8,000.00 m2
Năm thiết kế:2010

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

Công an tỉnh Hà Giang

Vị trí: 

Hà Giang

Quy mô: 

8,000.00 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT HÀ NAM

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

VNPT NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN