TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: Công an tỉnh Quảng Bình
Vị trí: Quảng Bình
Quy mô: Diện tích khu đất : 41,260.94 m2 – Diện tích xây dựng : 10,614.16 m2 – Diện tích sàn : 23,730.00 m2
Năm thiết kế: 2007

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

Công an tỉnh Quảng Bình

Vị trí: 

Quảng Bình

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 41,260.94 m2 – Diện tích xây dựng : 10,614.16 m2 – Diện tích sàn : 23,730.00 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

VNPT NGHỆ AN

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT