TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: Công an tỉnh Tuyên Quang
Vị trí: Tuyên Quang
Quy mô: 16 ha
Năm thiết kế:2013

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

Công an tỉnh Tuyên Quang

Vị trí: 

Tuyên Quang

Quy mô: 

16 ha

DỰ ÁN LIÊN QUAN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT HÀ NAM

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI