TRỤ SỞ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI (CẢI TẠO KHU NHÀ B)

TRỤ SỞ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI (CẢI TẠO KHU NHÀ B)

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
Vị trí: 69 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm , Hà Nội
Quy mô: Diện tích sàn : 7777,3 m2
Năm thiết kế:2015

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

Vị trí: 

69 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm , Hà Nội

Quy mô: 

Diện tích sàn : 7777,3 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

VNPT NGHỆ AN

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT HÀ NAM

VNPT HÀ NAM

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY